350 jaar Aalberts

Jubileum agenda 2024
1672

De Fransen vallen Utrecht en omgeving binnen

De bezetting door de Fransen van het gebied rondom Utrecht, leidt tot chaos en ellende. In twee jaar tijd worden huizen, kerken en infrastructuur platgebrand en onder water gezet. De Fransen vernielen alles dat op hun oorlogspad ligt. Loosdrecht lag toevallig precies op dat pad.

1674

Zomerstorm

Twee jaar na de inval door de Fransen (1672), treft een van de zwaarste stormen in de geschiedenis Europa. In Utrecht leidt dit tot het deels instorten van de Domkerk, waardoor de Domtoren en het restant van de kerk tot op de dag van vandaag los van elkaar staan.

In Utrecht en omgeving geldt: wat de Fransen niet vernietigd hebben is nu vernield door de storm. Weken later lagen de straten nog steeds vol puin. Door de enorme betalingen aan de Fransen was er maar nauwelijks geld beschikbaar om de schade te herstellen. De stad en omgeving kwamen er dan ook maar langzaam bovenop.

1674

De start van het bouwbedrijf

In het hele gebied zijn eerst noodwoningen nodig voordat er nagedacht kan worden over verder herstel. Abraham Streefkerk (I) trekt samen met zijn zoons Isaäk en Dirk Streefkerk (II) vanuit Amsterdam naar Loosdrecht om te helpen met het bouwen van deze noodwoningen. Deze drie mannen vormen samen de start van wat 350 jaar later nog altijd bestaat: Aalberts.

Visualisatie van hoe Abraham en zijn zoons er misschien uit hebben gezien (AI gegenereerd)
1674

Verder in 1674

Om je wat context te bieden voor hoe lang 350 jaar geleden eigenlijk is, ná de start van Aalberts, maar ook in 1674, droeg Nederland een gebied over aan de Britten. De naam van dat gebied was daardoor niet langer ‘Nieuw-Nederland’ maar ‘New-York’!

Nederland draagt Nieuw Amsterdam over aan de Britten

Het duurt nog ruim 200 jaar voordat de gloeilamp uitgevonden wordt en ook nog 95 jaar voordat Napoleon geboren wordt.

Een leuk feitje over Napoleon is dat hij helemaal niet zo klein was als veel mensen nu zeggen. Voor zijn tijd was hij van gemiddelde lengte.

Napoleon
1700

De regio bloeit weer op

Na 25 jaar wederopbouw begint Utrecht en omgeving weer op te bloeien. Het moet ook rond deze tijd geweest zijn dat Dirk Streefkerk (II) het stokje overnam van zijn vader. Een exact jaartal is daarbij helaas niet meer te noemen. We weten wel dat zijn zoon Aart Streefkerk (III) het familiebedrijf later overnam en omzette in een timmerwinkel, waarin kozijnen, ramen en deuren gemaakt werden.

stad Utrecht omstreeks 1700
1700

Het begin van de 18e eeuw betekent voor Nederland ook het einde van de Gouden Eeuw, met economische teruggang en politieke verdeeldheid. De Spaanse Successieoorlog (1701-1714) en de Vrede van Utrecht (1713) herschikten de machtsverhoudingen binnen Europa.

Kaart van Europa in 1700 door Frederik de Wit

Als fotografie niet zo’n 140 jaar later pas uitgevonden zou worden, zou dit zomaar de selfie kunnen zijn die Dirk Streefkerk (II) maakte rond de tijd dat hij het stokje van zijn vader overnam.

Als fotografie niet zo’n 140 jaar later pas uitgevonden zou worden, zou dit zomaar de selfie kunnen zijn die Dirk Streefkerk (II) maakte rond de tijd dat hij het stokje van zijn vader overnam.
1756

Klaas en Jan (IV) nemen de winkel over

De zoons van Aart, Klaas en Jan Streefkerk (IV), nemen de timmerwinkel van hun vader over. In deze timmerwinkel wordt met de hand gewerkt aan deuren, ramen en kozijnen. Van de boomstam tot het eindproduct wordt - nog volledig met de hand - van 6:00 tot 19:00 gewerkt.

Visualisatie van de broers Jan en Klaas, in hun kleine timmerwinkel (AI gegenereerd)
1756

Dat werken met de hand was in Nederland nog heel gewoon op dat moment. In Engeland sprak men toen vooral over de stoommachine van James Watt. Die machine startte de industriële revolutie daar. Het zou nog zo’n 100 jaar duren voor de Industriële Revolutie ook in Nederland begint.

1834

Jan Streefkerk (VI) is de volgende eigenaar in lijn

Het timmerbedrijf heeft een familiegeschiedenis van 160 jaar. De kleinzoon van Jan Streefkerk (IV) heeft het stokje overgenomen van zijn vader (Dirk Streefkerk (V)). Jan zet zowel het bedrijf als de naam van zijn opa voort: Jan Streefkerk (VI) is de volgende eigenaar in lijn. Deze nieuwe Jan Streefkerk (VI) werkt met grote trots aan de nieuwe preekstoel van de Sypekerk. Toen al een eeuwenoud kerkgebouw aan de rand van de Loosdrechtse Plassen. Het vorige exemplaar stamde nog uit 1674 en was na de verwoestingen van die tijd inmiddels wel aan vervanging toe.

Het timmerbedrijf ontwikkelt zich. Jan Streefkerk (VI) maakt met trots de preekstoel van de Sypekerk in Loosdrecht (AI gegenereerd).
1834

Verder in 1834

In 1834 vindt in Nederland de Afscheiding plaats, tal van gereformeerden verlieten de Nederlandse Hervormde Kerk en richtten eigen gemeenten op. In de Verenigde Staten wordt de slavernij gedeeltelijk afgeschaft, wat weer tot spanningen leidt en uitmondt in de Amerikaanse Burgeroorlog.

1845

Gilde van bouwmeesters

In de voorgaande jaren is Jan Streefkerk (VI) niet alleen ambitieus geweest in zijn projecten, hij heeft ook een opleiding en ‘meesterproef’ behaald in het Gilde Van Bouwmeesters. Hij is ook inmiddels een jaar lang vader van Jacob Streefkerk (VII) die hem in zijn voetsporen zal gaan volgen. Jan Streefkerk (VI) krijgt als Bouwmeester een rol die Aalberts ook vandaag nog in projecten inneemt: die van contactpersoon die zich ontfermt over het ontwerp, bouwmethoden, veiligheid en die alle facetten van de bouw overziet. In deze nieuwe rol wordt onder andere Landgoed Eikenrode onder zijn toezicht gebouwd.
Leuk om te weten: in 2015 hebben we Landgoed Eikenrode een tweede leven gegeven door het pand te transformeren naar 18 zorgappartementen.

Landgoed Eikenrode vandaag de dag
1850

Halverwege de 19e eeuw kwam de industriële revolutie ook in Nederland op gang. Zelfs voor die tijdgeest duurde het behoorlijk lang voordat men in Nederland overstag ging. Een gangbare verklaring hiervoor is dat we lang gebruik hebben gemaakt van wind- en watermolens en daarom minder behoefte hadden aan andere vormen van machinale kracht.

Een timmermanswerkplaats met watermolen. In een wereld waarin niemand het had over duurzaamheid, was Nederland in eerste instantie een andere weg ingeslagen dan die van fossiele brandstoffen. (AI gegenereerd)

Om de tijd nog wat te duiden... In 1880 wordt de gloeilamp uitgevonden. Een paar jaar later, in 1881, verkoopt Vincent van Gogh zijn eerste schilderij: Stilleven met klompen.

1918

'De beitels vlogen ons soms om de oren!'

Wat er exact gebeurd is met Jacob Streefkerk (VII) is helaas niet duidelijk. Wat we wel weten is dat hij vroeg overlijdt en het bedrijf tijdelijk overdraagt aan zijn vrouw, waarna het rond 1918 in handen komt van Johannes Jacobus Streefkerk (VIII). Onder zijn leiding werden o.a. het huis op de Nieuw Loosdrechtsedijk 100 en een aantal woningen op de Nootweg gebouwd. Toen er in 1922 steeds meer werk binnen kwam werden de eerste machines aangeschaft: een vlakbank en een zaagmachine. Een heel bijzonder moment in de geschiedenis waar nog altijd een quote over rondgaat: 'De beitels vlogen ons soms om de oren!'

De beitels vlogen om de oren
1922

De eerste vrouwen gaan naar de stembus

Alsof het een voorteken voor ‘andere tijden’ is, voert Nederland in 1922 voor het eerst de zomertijd in. Maar de écht andere tijd breekt aan door de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht.

1930

Het Nieuwe Bouwen

Cultureel bloeide de avant-garde, met stromingen als het Nieuwe Bouwen en De Stijl. Licht, lucht en ruimte waren belangrijke kwaliteiten voor de architecten van Het Nieuwe Bouwen. Ze streefden naar een gezonde leefomgeving, met veel frisse lucht en zonlicht. De Fransmannen Le Corbusier en Tony Garnier waren grondleggers van deze stroming. O.a. Gerrit Rietveld en Hendrik Petrus Berlage worden gezien als de grondleggers van de Nederlandse variant van het Nieuwe Bouwen.

Rietveld en Schroder woningbouw
1940

Oorlog en wederopbouw

De Tweede Wereldoorlog is nog maar net uitgebroken. Johannes Jacobus Streefkerk (VIII) en Johanna Streefkerk-Vlug zijn allebei werkzaam in het bedrijf. Johanna was haar tijd ver vooruit en tekende de bouwtekeningen voor haar man. Het echtpaar heeft geen kinderen die het bedrijf over kunnen nemen. Gelukkig is er wel familie die dat graag doet: zijn neef Jacob Aalberts (IX) heeft een andere achternaam, maar dezelfde ondernemende mentaliteit als zijn voorgangers. Na zo’n 14 jaar in de zaak van zijn oom gewerkt te hebben, neemt hij het bedrijf én de naam over. Vanaf nu heet het timmerbedrijf J. Aalberts.

De Tweede Wereldoorlog maakt het geen gemakkelijke tijd. Net als de 1e generatie Streefkerk, heeft ook de 1e generatie Aalberts te maken met de wederopbouw na een oorlog. Na de bezetting door nazi-Duitsland ligt de omgeving wederom in puin. Jacob Aalberts (IX) krijgt de opdracht om grote delen van het gebied te herstellen. De materialen om dat te doen, moeten komen uit de sloop van schuilkelders bij de Nieuwe Begraafplaats en delen van Vliegveld Hilversum.

1948

Heropening Vliegveld Hilversum

Op 10 juli 1948 waren de herstelwerkzaamheden op Vliegveld Hilversum klaar en kon het officieel worden heropend. Met zijn eigen vliegtuig, de Stinson Sentinel PH-PBB, kwam Prins Bernhard de opening verrichten.

1948 opening vliegveld hsum door prins bernhard - foto Jacques Stevens

Timmerbedrijf wordt bouwbedrijf

Voor de sloop- en herstelwerkzaamheden was veel mankracht nodig. Daardoor werd er in korte tijd veel personeel aangenomen, waaronder ook metselaars. Hiermee werd het timmerbedrijf in korte tijd een bouwbedrijf. Door de verwoestende oorlog heerst een gigantische woningnood en zoals Streefkerk ooit met zijn zoons begon aan noodwoningen in hetzelfde gebied, begint Aalberts aan nieuwe wijken en draagt het bij aan de massale herstelwerkzaamheden van Nederland.

1974

300 jaar Aalberts

Het familiebedrijf viert haar 300e verjaardag. Een dag die helaas niet door Jacob Aalberts wordt meegemaakt: hij overlijdt plotseling en het bedrijf komt in handen van zijn beide zoons: Daan en Jan (X). Daan wordt dat jaar ook vader van Daniël Aalberts (XI), de huidige eigenaar van het familiebedrijf.

In 1974 is het negenentwintig jaar na WO II. Er is weer ruimte om aan de toekomst te werken. De ‘computer’ vindt zijn intrede in de organisatie, het pand wordt ingericht met aparte ruimtes voor tekenwerk, boekhouding en besprekingen.

1974 aalberts
1974

Van Oudsher Nijver

Tegelijk wordt er ook dan al gedacht aan thema’s die vandaag nog steeds een grote rol spelen. Ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum wordt het boekje 'Van Oudsher Nijver' uitgebracht. In het voorwoord worden 'treffende kenmerken' beschreven: “...gevoel voor historische waarden en een diep respekt voor vakmanschap een gewortelde liefde voor het milieu en de leefomgeving.”

Hohohohooooooooo

Kung Fu is hot in 1974, mede dankzij de Amerikaanse televisieserie Kung Fu. Carl Douglas springt goed in op de trend met 'Kung Fu Fighting' en scoort een wereldwijde nummer 1-hit. Eigenlijk wil Douglas het nummer niet eens uitbrengen. Maar zijn muziekproducent overtuigt hem van dit nummer, dat bedoeld was als b-kant, een single te maken. Met groot succes als gevolg.

2006

Daniël XI

Na 332 jaar familiegeschiedenis en tien voorgaande generaties neemt Daniël Aalberts (XI) het bedrijf over van zijn vader Daan en oom Jan (X). Een aantal jaar daarvoor werden Bouwbedrijf Vonck uit Kortenhoef (2002) en Bouwbedrijf Barten uit Woudenberg (2005) overgenomen.

Onder leiding van Daniël en Ton Ketelaar groeit het bedrijf door, maar blijven waarden uit het verleden nog altijd van toepassing.

2006

Ook in 2006

‘Borat’ maakt wereldwijd indruk in de satirische docu “Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”. Na Borat volgden nog vele andere karakters van acteur Sasha Baron Cohen, waar nog altijd veel naar gekeken wordt.

Filmposter Borat

Nederland verliest van Portugal

Zondag 25 juni 2006 is nog altijd een van de zwartste dagen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Oranje werd in Nürnberg na een desastreuze avond vol tackles, klaagzang, list en bedrog door Portugal uitgeschakeld op het WK (1-0). Zestien gele en vier rode kaarten stonden er na afloop van de wedstrijd uit de achtste finales in het boekje van de Russische arbiter Valentin Ivanov. "Tranen na veldslag", "Oranje in rood gesmoord" en "de schande van Nürnberg" schreven de kranten een dag later.

kranten beschrijven de wedstrijd Nederland - Portugal op het WK in 2006
2011

Aalberts wijzigt van koers. De focus komt te liggen op business-to-business en langdurige samenwerkingen met vaste relaties. Werken in bouwteams en toegevoegde waarde creëren is het nieuwe credo. Daarnaast wordt de focus gelegd op eigen projectontwikkeling met Aalberts Ontwikkeling.
En, er wordt bewust gekozen voor het werkgebied Amersfoort - Utrecht - Amsterdam.

Entrada gebouw Hilversum
2011

Mark Rutte wordt voor de eerste keer premier van Nederland

Op 14 oktober 2010 trad het kabinet Rutte I aan, bestaande uit de VVD, die over 31 zetels beschikte, en het CDA, dat er bij de verkiezingen 21 had behaald. Samen 52, dus lang niet genoeg voor een Kamermeerderheid. Dankzij gedoogsteun van de PVV (24 zetels) konden ze toch regeren. Ze hielden het vol tot 23 april 2012. Toen viel het kabinet na besprekingen over het terugdringen van het begrotingstekort.

Mark Rutte

Iedereen had 'Moves like Jagger'

In 2011 bracht de Amerikaanse band Maroon 5de single 'Moves like Jagger' uit. De tekst is volgens frontman Adam Levine een verwijzing naar The Rolling Stones-icoon Mick Jagger. "Alleen Jagger kan bewegen als Jagger," zegt hij, verwijzend naar iconische dansje dat de zanger op het podium doet.

Mick Jagger Moves
1974 aalberts
Visualisatie van hoe Abraham en zijn zoons er misschien uit hebben gezien (AI gegenereerd)
Een visualisatie van hoe Loosdrecht er omstreeks 1672 naar schatting uit zag (AI gegenereerd)
werkplaats loosdrecht bij Aalberts Bouw
1974 aalberts
Visualisatie van hoe Abraham en zijn zoons er misschien uit hebben gezien (AI gegenereerd)

Aalberts bestaat 350 jaar

En dat is lang. Héél lang. In de afgelopen 350 jaar hebben we onze omgeving gevormd, mooier gemaakt. Beter. Eerst klein, vanuit een timmerfabriek van een vader en twee broers. Nu, 350 jaar later, maken we nog steeds plekken waar mensen zich thuis voelen. We ontwikkelen en bouwen voor de generaties ná ons. Door gebruik te maken van slimme technieken, eigen innovaties en duurzame materialen. Dat noemen we: bouwen aan het betere.

Een visualisatie van hoe Loosdrecht er omstreeks 1672 naar schatting uit zag (AI gegenereerd)
werkplaats loosdrecht bij Aalberts Bouw